”La Voix” | ”Rösten”

  Författaren Robert Desnos föddes i Paris 1900 och var en central gestalt i den franska surrealistiska rörelsen från 1920-talet. Under andra världskriget arresterades han och misshandlades till döds av nazisterna i koncentrationslägret Theresienstadt (1945). Trösten och hoppet kombineras i Robert Desnos dikt. Rösten En röst, en röst som kommer så långt ifrån att den inte mer kommer […]

Läs mer

Film: Världsröstdagen i Stockholm på 13 min

Skeppsholmen, Stockholm, den 16 april 2015 Master Classes: Master Class in Musical Singing– Gunnel Assarsson The Singing of English in the Classical Repertoire – Jeremy Carpenter Singers Studio Sweden – Håkan Hagegård Konsert: Röstkonst – en kväll tillägnad vårt främsta kommunikationsmedel med Bosse Johansson, Jan-Erik Wikström, Voces Nordicae, Lone Larsen, Johan Sundberg, Karin Ericsson Back, Maria […]

Läs mer

Bilder från Världsröstdagen och Kulturfyren

Under Världsröstdagen den 16 april 2015 på Skeppsholmen i Stockholm medverkade bland andra: Kristina Lund, EwaMaria Roos, Camilla Romedahl, Jeremy Carpenter, Gunnel Assarsson, Håkan Hagegård, Jan-Erik Wikström, Bosse Johansson, Voces Nordicae, Lone Larsen, Johan Sundberg, Karin Ericsson Back, Maria Misgeld, Carl Unander-Scharin, Leif Handberg. Plats: Kulturfyren, Skeppsholmen (föredrag och master classes) samt Eric Ericsonhallen, Skeppsholmen (konsert). […]

Läs mer

Sjunger kraftiga sångare bättre?

Om en sångare har mycket fett på halsen blir halsvävnaderna tunga och svårare att sätta i vibration av ljudet. Om ljudet alstrar vibrationer, går det åt energi. Energibalansen mäts i förhållandet mellan lufttrycket i lungorna och ljudstyrkan.   Ungefär så skulle man kunna sammanfatta Johan Sundbergs demonstration vid Världsröstdagens konsert ’Röstkonst’ den 16 april 2015 (Eric […]

Läs mer

Världsröstdagens världsvida konsert – 16 april

På Världsröstdagen den 16 april planeras återigen för en Global Vocal Concert (förra gången det hände var 2013). Meningen är att allehanda vokala inslag – med körer, vokalgrupper, dramaensembler, poesiläsningar etc – från alla kontinenter ska avlösa varandra från kl 19:30 torsdagen den 16 april, veckan efter påsk. Så det startar i Nya Zeeland och slutar […]

Läs mer

Hovsångare Mattei nu hedersdoktor

Den världsberömde operasångaren Peter Mattei har utnämnts till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Peter Mattei är född i Piteå och uppvuxen i Luleå. Han studerade vid Framnäs folkhögskola, vid Kungl Musikhögskolan  och vid Operahögskolan i Stockholm. Vid sin installationsföreläsning framhävde Peter Mattei bl a sin sångpedagog som också var en sann röstfilosof och som lärde Peter […]

Läs mer

Körsång som friskvård i Östersund

Körsång som friskvård är en sats­ning som gett mersmak i Östersunds kommun med 4,800 anställda, skriver facktidskriften Personal & Ledarskap (oktober 2014). Responsen på körsatsningen har varit helt enorm, säger Mary Lam Eriksson, HR-konsult på kommu­nens personalavdelning. Tre körer utkristalliserades: en lunchkör, en direkt-efter-jobbet-kör och en eftermiddagskör för långtidssjukskrivna medarbetare. – För många är körsången en […]

Läs mer

Nystartad: Föreningen World Voice

Våren 2014 startade Ideella Föreningen World Voice. Syftet är att till föreningen som medlemmar ska samla inte enskilda – för det gör ju redan Röstforum – utan förena organisationer och föreningar som har rösten som huvudområde. På det sättet kommer föreningen att ge tyngd och styrka åt firandet av Världsröstdagen i Sverige. Föreningen hade i mitten av oktober 2014 sitt […]

Läs mer

Världsröstdagen, klassisk sång och patent

– Patentbeviljade uppfinningar ska skilja sig väsentligt från varandra, i enlighet med patentlagen (2 §). Denna aspekt av lagen följer i allmänhet även människors röster, eftersom de två stämbanden i vart och ett av våra struphuvuden ser olika ut och svänger i en miljö som varierar från person till person. Rösten kan alltså sägas vara […]

Läs mer