Världsröstdagen i Stockholm – hela programmet

Temat för 2024 års halvdagsseminarium inför Världsröstdagen i april är – När rösten ändras.
Evenemanget inträffar söndagen den 14 april på Kungl Musikhögskolan (KMH), Valhallavägen 105, Stockholm. Start kl 13.00, slut ca 16.30.


Fri entré

Fri entré till allt, ingen bokning krävs. Så alla är välkomna att ta del av de senaste forskningsrönen från internationella och svenska studier kring röstens föränderlighet ur olika aspekter.

Inslagen kommer att dokumenteras. Framöver blir det möjligt att se och höra detta i efterhand på YouTube.

Arrangör är Ideella Föreningen World Voice.


Hela programmet den 14 april på KMH

Kungasalen
Inledning 
Om World Voice Day/ Världsröstdagen; vad är syftet och vilken verksamhet bedrivs?


Kungasalen
Sex Hormones – Females’ Friends or Foes? 
Filipa M.B. Lã, UNED, professor, Madrids universitet 
Nathan Milsteinsalen
An inclusive approach to creating a palette of synthetic voices for gender diversity. 
Éva Székely, biträdande universitetslektor, Tal, Musik och Hörsel, KTH 


Kungasalen 
Körsångares röstförändringar genom livet. 
Florian Benfer, universitetslektor Örebro UniversitetNathan Milsteinsalen
Transpersoners röst och kommunikation. 
Ulrika Nygren, logoped, KI Kungasalen 
The impact of ageing on speech production.
Anne Hermes, PhD fonetiker
Laboratoire de Phonétique et Phonologie, CNRS/Sorbonne-Nouvelle


Kungasalen
Diskussion
Moderator:
Iwa Sörenson von GerttenOm Världsröstdagen 

Firandet av World Voice Day/Världsröstdagen initierades 1999 i Brasilien och introducerades efter några år i Europa. 2012 lanserade professor Johan Sundberg (KTH, Stockholm) idén att fira och presentera den globalt. Så skedde 2013 med många hundra evenemang världen över. 

I Sverige bildades Ideella Föreningen World Voice med syftet att sätta fokus på röstens betydelse för individen och för samhället. Uppgiften är att ordna publika evenemang kring röst och röstkonst runt den 16 april varje år. 

Här i Sverige har temata för föredrag, workshops och konserter varit
Röst. Kropp. Själ (2023)
Körsång – hälsa och integration (2022)
Rösten och rummet (2021)
Rösten under uppväxten (2020)
Konstiga röster – eller röstkonst? (2019)
Hälsa. Hjärna. Rösten (2018)
Genus och röst (2017)
Rösten – vårt arbetsverktyg (2016)
Rösten – din bästa kommunikationsapp (2015)
Rösten – lärarens främsta verktyg (2014)
Voice Matters!  Svensk röstforskning (2013).