Tidigare år

World Voice Day har uppmärksammats och celebrerats på olika sätt världen runt sedan slutet på 1990-talet.

Första gången Sverige blev involverat (tack vare Johan Sundberg, professor vid KTH, Stockholm) var år 2013.