Körsång som friskvård i Östersund

Körsång som friskvård är en sats­ning som gett mersmak i Östersunds kommun med 4,800 anställda, skriver facktidskriften Personal & Ledarskap (oktober 2014). Responsen på körsatsningen har varit helt enorm, säger Mary Lam Eriksson, HR-konsult på kommu­nens personalavdelning.

Östersunds_kommTre körer utkristalliserades: en lunchkör, en direkt-efter-jobbet-kör och en eftermiddagskör för långtidssjukskrivna medarbetare.

– För många är körsången en oas, något att se fram mot hela veckan. Vi har medvetet valt att förlägga sjungandet till måndagar så att det känns som en positiv dag och en bra start på veckan , säger Lam Eriksson.

Hälsa som helhet

– För de sjukskrivna har kören varit en social aktivitet med tillhörande fikastund som helt klare haft en rehabiliterande effekt. Det är roligt att kunna visa upp ett resultat av något man kämpat med tillsammans, säger Mary Lam Eriksson.

– Det är viktigt för oss att se hälsa som en helhet och också kunna erhjuda andra typer av friskvård, säger Mary Lam Eriksson och hänvisar till forskningen:

Musik har en läkande kraft och ger ett själsligt välbefinnande. Forsk­ningen visar körsångens betydelse för
hälsan: syresättningen av blodet ökar, spänningar släpper och stressnivån sänks.