Vi vilar rösten ett tag. Kanske vi ses och hörs.

Har du frågor, kontakta worldvoiceday@gmail.com