Kvinnorösterna blir allt mörkare

De manliga rösterna har en tonhöjd på 90–130 hertz.. De kvinnliga rösterna ligger idag på 180–220 hertz.

Hur ljus eller mörk en röst är beror bland annat på stämbandens svängningsfrekvens. Långa och kraftiga stämband svänger långsammare än korta och tunna.

Om du får tillfälle att lyssna på radioprogram från 1940- och 50-talet kommer du att märka några slående skillnader mellan hur folk lät då och hur det hörs idag. Kvinnornas röster låter ljusare.

Kvinnor pratar idag på en lägre tonhöjd än vad deras mödrar eller mormödrar skulle ha gjort.

Sänkning med 23 Hz på 50 år

Cecilia Pemberton vid University of South Australia studerade för några år sedan rösterna från två grupper av australiska kvinnor i åldern 18–25 år. Forskarna jämförde arkivinspelningar av kvinnor som talade 1945 med nyare inspelningar som gjordes i början av 1990-talet.

Forskarteamet fann att den ”grundläggande frekvensen” hade sjunkit med 23 Hz under fem decennier–- från i genomsnitt 229 Hz till 206 Hz. Det är en hörbar skillnad.

Forskarna hade noggrant valt sina testpersoner för att säkerställa eventuella demografiska faktorer: kvinnorna var alla universitetsstudenter, ingen av dem hade varit rökare. Forskarna tog också hänsyn till det faktum att medlemmar i gruppen från 1990-talet använde preventivpiller, vilket kunde ha lett till hormonella förändringar som kunde ha förändrat stämbanden. Ändå föll tonhöjden, även när forskarna uteslöt dessa kvinnor från urvalet.

Den kvinnliga karriären

Istället spekulerade forskarna i om förändringen i tonhöjd återspeglade kvinnors karriärer till mer framträdande positioner i samhället, vilket skulle leda till att de använder en mörkare röst; läs: att låta mer auktoritativa på exempelvis arbetsplatsen.

Storbritanniens tidigare premiärminister Margaret Thatcher anställde t ex en röstcoach som skulle hjälpa henne att låta mer auktoritativ, få en mörkare röst – som en person med makt.

Och även om de flesta av oss kanske inte går så långt, visar ny forskning att vi alla spontant anpassar tonhöjden på våra röster för att signalera vår upplevda sociala rang.

För både män och kvinnor uppfattades de personer som hade sänkt tonhöjden som att de hade en högre social rang.