Mer på Världsröstdagen, #5

KÖRSÅNGARES RÖSTFÖRÄNDRINGAR GENOM LIVET

Florian Benfer,
universitetslektor Örebro universitet, dirigent för Gustaf Sjökvists kammarkör


Sångarens röst är ett mycket känsligt instrument, och kören – d v s summan av dess sångare – är en ömtålig ensemble. Små variationer i den individuella dagsformen kan ha stor inverkan på gruppens prestation.

När man varje vecka arbetar med en homogen körklang och ett gemensamt musikaliskt uttryck räcker det ofta med en liten väderförändring eller att en enda sångare saknas i gruppen för att få ett starkt inflytande på arbetsprocessen. Detta leder i sin tur ofta till ett annorlunda klangligt resultat. Ännu större, om än långsammare, är de förändringar som följer med körmedlemmarnas åldrande.

Hur hanterar körledarna detta? Vilka erbjudanden finns för seniorer och hur kan körledare bidra till att sångare kan fortsätta sjunga aktivt i kören långt upp i åldern? Dessa frågor sysselsätter nästan alla körledare. Och ju fler seniorkörer som bildas i Sverige och i många andra länder, desto mer ökar medvetenheten om åldersanpassat körarbete. 


Världsröstdagen 2024. 14 april 2024 kl 13.00–16.30.
Kungl Musikhögskolan, Valhallavägen 105, Stockholm.
Fri entré.