Stoppa harklingen!

I en del s k självhjälpsböcker påstås att om en person hela tiden harklar sig medan han eller hon ska svara, så kan det vara ett tecken på att orden som kommer ut inte är sanning.

Nåja. Harklingen har nog oftast mer kroppsliga anledningar.

Vid harklingen gnids och slits stämbanden mot varandra. Ofta blir stämbanden irriterade, så att rösten blir hes; det känns obehagligt eller okomfortabelt i halsen. Det kan också leda till att man får en mer hes och ansträngd röst. Ofta får man även ett segt slem i halsen som är svårt att svälja undan.

70 muskler igång

När vi pratar använder vi ett 70-tal olika muskler, men det är stämbanden, alltså musklerna i struphuvudet runt halsen, som får mest stryk.

Något av det sämsta man kan göra när man blir trött i halsen är att man harklar sig. Det är den största misshandeln man kan utsätta sina stämband för; speciellt på morgonen.

Varje dag sväljer vi två liter slem, snor och saliv bland annat genom luftvägarna.

Den vanemässiga harklingen leder till att man behöver harkla sig mer. Man kommer in i en ond cirkel. Därför är det viktigt at bryta denna ovana. Många är faktiskt omedvetna om att de harklar sig (och kanske behöver ett välmenta påpekande från sin omgivning).

Lösningen

Ta en klunk vatten istället, och försök samtidigt trycka undan behovet av en harkling.

Drick 1–1 1/2 liter vatten per dag (eventuellt mer) om inte medicinska skäl medför hinder.