Du är väl rädd om din röst?!

Rösten är vårt vanligaste verktyg för att meddela oss med andra, men många tänker inte på det. Man använder den dagligen utan att tänka på hur viktig den är i vårt liv.

I vår bullrande tid gäller ofta att kunna tala starkt. Många klarar inte det utan får ont i halsen och vet inte hur man ska göra så den håller för påfrestningar. Och många känner sig rentav obekväma med sin röst.

Idag, den 16 april, på internationella Världsröstdagen (World Voice Day) kan du passa på att tänka lite extra på hur du använder din röst och hur du kan göra för att vara snäll mot den. 


Här kommer 5 tips: 

1. Försök inte överrösta buller genom att skrika 
2. Ta pauser och vila rösten om du känner dig ansträngd eller trött i rösten 
3. Undvik att harkla dig – drick eller svälj i stället
4. Andas genom näsan
5. Drick vatten med jämna mellanrum


Även små förändringar kan göra stor skillnad.
Om du använder rösten på ett skonsamt sätt, så minskar också risken för röststörningar och sjukfrånvaro. Win-win! Om Världsröstdagen 

Firandet av Världsröstdagen initierades 1999 i Brasilien och introducerades efter några år i Europa. 2012 lanserade professor Johan Sundberg (KTH, Stockholm) idén att fira den globalt. Så skedde 2013 med många hundra evenemang världen över.

I Sverige bildades Ideella Föreningen World Voice med syftet att sätta fokus på röstens betydelse för individen och för samhället. Uppgiften är att ordna publika evenemang kring röst och röstkonst den 16 april varje år. 

Här har temata för föredrag, workshops och konserter varit bl a Körsång – hälsa och integration (2022), Rösten och rummet (2021), Rösten under uppväxten (2020), Konstiga röster – eller röstkonst? (2019), Hälsa. Hjärna. Rösten (2018), Genus och röst (2017), Rösten – vårt arbetsverktyg (2016), Rösten – din bästa kommunikationsapp (2015), Rösten – lärarens främsta verktyg (2014), Voice Matters! Svensk röstforskning (2013).


Rösten är vårt viktigaste och vanligaste redskap för kommunikation! Dessutom är den fundamental, minst sagt, i uttrycksformer som sång och scenkonst.