Bilder från Världsröstdagen och Kulturfyren

Under Världsröstdagen den 16 april 2015 på Skeppsholmen i Stockholm medverkade bland andra:

Kristina Lund, EwaMaria Roos, Camilla Romedahl, Jeremy Carpenter, Gunnel Assarsson, Håkan Hagegård, Jan-Erik Wikström, Bosse Johansson, Voces Nordicae, Lone Larsen, Johan Sundberg, Karin Ericsson Back, Maria Misgeld, Carl Unander-Scharin, Leif Handberg.

Plats: Kulturfyren, Skeppsholmen (föredrag och master classes) samt Eric Ericsonhallen, Skeppsholmen (konsert).

Foto: Per-Åke Byström