Världsröstdagen 2024 – i Sverige den 14 april

Söndagen den 14 april inträffar Världsröstdagens evenemang i Stockholm. En seminariedag från kl 13.00 – 16.10 med rubriken När rösten ändras. Om hur rösten förändras under livets olika skeenden.

Internationellt för World Voice Day lanseras 2024 års motto med imperativen Resonate – Educate – Celebrate. Och det kan man ju göra …Sverige (Idella Föreningen World Voice) har valt en mer handfast linje och väljer att belysa röstens förändringar utifrån ett antal olika röstliga aspekter, där forskare presenterar sina senaste rön.


Från hormoner till åldrande

Föredragsrubrikerna är exempelvis
Sex Hormones – Females Friends or Foes?
A palette of gender-expansive synthetic voices
Körsångares röstförändringar genom livet,
Transpersoners röst och kommunikation
The impact of aging on speech production.


Föreläsare

Medverkande under seminariedagen är bl a flera forskare och en kördirigent:
Filipa M.B. Lã, UNED, Spanien, Eva Szekely, KTH, Gary Graden, Domkyrkoförsamlingen, Stockholm, Ulrika Nygren, KI, och Anne Hermes, Laboratoire de Phonétique et Phonologie, Sorbonne, Paris.