Rösten och rummet – sammandrag av 2021 års evenemang

Här finns den redigerade versionen av Världsröstdagens evenemang den 16 april 2021, som skedde online. En helkväll under rubriken Rösten och rummet. Innehåll: Olle Persson– Att sjunga i olika rum (02:43​​) Jonas Christensson – Akustisk i bra och dåliga rum; teori och praktik (17:09​) Sten Ternström – Vad hör man av sin egen röst? (33:42​) […]

Läs mer

Rösten och Rummet – uppföljning

För er som inte hade möjlighet att delta vid Världsröstdagens seminarium Rösten och Rummet på kvällen den 16 april 2021. kan vi meddela att ett sammandrag av de nio föredragen framöver kommer att publiceras på den här webbplatsen. Kvällen innehöll initierade, 15 minuter korta, föredrag kring ämnet och var av de deltagande vid Zoom-mötet mycket […]

Läs mer

Debattartikel om Rösträtt i förskolan

Till Världsröstdagen den 16 april 2021 har ett 50-tal musik-, röst- och skolprofiler skrivit ett debattinlägg om betydelsen av att barn får sjunga ända från sin tid i förskolan. Debattinlägget är publicerat på Kungl Musikaliska akademiens webbplats och vi tar det med oss och för budskapet vidare. Att använda sin röst stimulerar inte enbart barns […]

Läs mer

Stjärnföreläsare på Världsröstdagens symposium

Fredagen den 16 april från klockan 18.30 får du vara med om Världsröstdagens symposium kring Rösten och Rummet. Det händer via Zoom och är helt kostnadsfritt – och alla talar svenska. Erfarenheter och insikter från olika aspekter av rösten i olika rum kommer att förmedlas av dessa nio: En konsert- och operasångare (Olle Persson). En […]

Läs mer

Barns röster hörs på Världsröstdagen

På Världsröstdagen den 16 april 2021 blir det en manifestation över hela Sverige för barns röster. På Världsröstdagen gör barn på förskolor runt om i landet sina röster hörda. Gemensamt sjunger de signaturmelodin för det nationella projektet Rösträtt – sång på förskolan klockan 10.00. Inför dagen släpps också en film som manifesterar barns röster i hela landet! Stärka […]

Läs mer

World Voice Day 2021

Världsröstdagen/World Voice Day firas alltid den 16 april varje år. I år är det officiella temat One World | Many Voices. Från Sverige har presenterats ett alternativt grafiskt förslag till detta röst-tema. De tätt packade människorna kan tyckas provocerande i pandemi-tider, men ska mer tolkas som en hoppfull önskan om bättre tider som kommer. Har […]

Läs mer

Årets röstseminarium den 16 april

På Världsröstdagen/World Voice Day blir det fullt fokus på rösten och dess möjligheter, liksom svårigheter, i olika rumsliga förhållanden. Evenemanget är kostnadsfritt och kommer att sändas via Zoom fredagen den 16 april kl 18.30–21.30 på den här länken › Spännande ämnen En rad meriterade personer på området kommer att dela med sig av sina kunskaper […]

Läs mer