Rösten och Rummet – uppföljning

För er som inte hade möjlighet att delta vid Världsröstdagens seminarium Rösten och Rummet på kvällen den 16 april 2021. kan vi meddela att ett sammandrag av de nio föredragen framöver kommer att publiceras på den här webbplatsen.

Kvällen innehöll initierade, 15 minuter korta, föredrag kring ämnet och var av de deltagande vid Zoom-mötet mycket uppskattat. Snart kommer sammandraget.

Det här avhandlades:

Olle Persson, opera- och konsertsångare, om Att sjunga i olika rum.

Jonas Christensson, akustiker, om Akustik i bra och dåliga rum; teori och praktik.

Sten Ternström, professor i musikakustik, KTH, om Vad hör man av sin egen röst?

Stellan Hertegård, professor i foniatri, KI, om Hur reagerar ansträngda stämband?

Viveka Lyberg-Åhlander, professor i logopedi, Åbo Akademi, om Lärarens röst – effekter på lyssnande och lärande.

Anita McAllister, docent i logopedi, KI, om Sus och brus i förskolan.

Julia Dufvenius, skådespelare, Kungl Dramatiska Teatern om Att göra talbok i inspelningshytt, i samtal med Åslög Rosém.

Hannes Meidal, skådespelare, Kungl Dramatiska Teatern, om Att tala i olika rum, i samtal med Åslög Rosém.

Mats Nilsson, professor i kördirigering, KMH, körledare i Maria Magdalena församling, om Körsång i olika rum.


Bilden överst: Professor Sten Ternström, kvällens programledare och moderator.