Rösten och rummet – sammandrag av 2021 års evenemang

Här finns den redigerade versionen av Världsröstdagens evenemang den 16 april 2021, som skedde online. En helkväll under rubriken Rösten och rummet.

Innehåll:

Olle Persson– Att sjunga i olika rum (02:43​​)
Jonas Christensson – Akustisk i bra och dåliga rum; teori och praktik (17:09​)
Sten Ternström – Vad hör man av sin egen röst? (33:42​)
Stellan Hertegård – Hur reagerar ansträngda stämband? (58:30)
Viveka Lyberg-Åhlander – Lärarens röst – effekter på lyssnande och lärande (01:21:30)
Anita McAllister – Sus och brus i förskolan (01:35:52​)
Julia Dufvenius – Att göra talbok i inspelningshytt (01:53:44​)
Hannes Meidal – Att tala i olika rum (02:08:50)
Mats Nilsson – Körsång i olika rum (02:24:58​)

Moderator: Sten Ternström
Redigering: Rebecca Häller