Barns röster hörs på Världsröstdagen

På Världsröstdagen den 16 april 2021 blir det en manifestation över hela Sverige för barns röster.

På Världsröstdagen gör barn på förskolor runt om i landet sina röster hörda. Gemensamt sjunger de signaturmelodin för det nationella projektet Rösträtt – sång på förskolan klockan 10.00. Inför dagen släpps också en film som manifesterar barns röster i hela landet!


Stärka barns sång
Anna-Carin Fogelqvist

Den här manifestationen är en del av  Rösträtt – sång på förskolan  som jobbar för att  stärka sången i förskolan och inspirera pedagoger och barn till att sjunga mer i den dagliga förskoleverksamheten.  

- Det är ett barns rättighet att använda sin röst tillsammans med andra och att sjunga ut med självförtroende på den egna röstens villkor. Denna manifestation för barnrösten innebär att alla barn från Norrbotten till Skåne samtidigt kommer sjunga om barns rätt till sin röst och målet är att hundratusentals barnröster gör sina röster hörda,  säger Anna-Carin Fogelqvist, projektledare för Rösträtt – Sång på förskolan


Film med Rösträttslåten

I filmen sjunger barn  Rösträttslåten, skriven av Dan Bornemark. Som en spegling av Sverige syns kända vyer från olika håll i Sverige –  från Turning Torso i Malmö till snödrivorna i Norrbotten.


Nationellt samarbetsprojekt

Rösträtt – sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt mellan 13 regioner som tillsammans arbetar för att göra en radikal och genomgripande insats för sång på små barns villkor.

Bakgrunden är ett nationellt upprop som uppmärksammat att sången får allt mindre plats i skola och förskola. Sångens positiva inverkan på lärande och välbefinnande är klarlagd i flera forskningsrapporter, ändå minskar antalet timmar med sång, både i förskollärarutbildningen och i förskolans verksamhet.

Rösträtt – sång på förskolan är ett samarbetsprojekt inom YAM Sweden (Regional Musik Sveriges verksamhet för barn och unga) och en del av rörelsen  Sjungande barn, Kungl. Musikaliska Akademien. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum med 13 anslutna regioner:

UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum, Kultur-Gävleborg, Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen med Körcentrum Väst, Musik Hallandia, Länsmusiken i Stockholm, Musik Västernorrland, Musik i Blekinge, Länsmusiken Kalmar län, Västmanlandsmusiken, Norrbottensmusiken, Musik i Dalarna, Gotlandsmusiken och Scenkonst Sörmland.