De delar med sig om röstens utveckling under uppväxten

Mycket klok- och vetenskap samsas när Ideella Föreningen World Voice och KMH, Kungl Musikhögskolan, anordnar en föredragskväll på temat Rösten under uppväxten.

Evenemanget sker måndagen den 9 november från kl 18.30 och kan följas av alla via Zoom.

Här finns en redigerad, förkortad version av kvällen


Medverkande är Gunnel Fagius (musikpedagog och musiker) och Fredrik Malmberg (professor i kördirigering vid KMH).

Susanne Rydén (preses i Kungl Musikaliska akademien) och Pia Bygdéus (forskningsledare vid Kungl Musikaliska akademien) berättar om satsningen med sjungande barn.

Ulrika Ådén (professor vid KI), beskriver de senaste rönen inom den prenatala forskningen.

Anna-Carin Ahl (studierektor vid SMI) och Cecilia Hofsten (rytmiklärare) kommer att berätta om samspelet med barn och föräldrar i sång och rörelse.

Anita McAllister (logoped och lektor vid KI) beskriver vad barn i förskolan tycker om buller.

Camilla Romedahl och Anna Eiding (röstpedagoger) om hur det är att hjälpa söndersjungna tonåringar.

Petra Marklund (artist och låtskrivare), berättar om åren som tonårssolist.

Helene Stureborg (kördirigent och musiklärare vid Stockholms Musikgymnasium), ger insikter om rösten i ungdomskör.


Bilden – övre raden: Anita McAllister, Susanne Rydén, Pia Bygdéus, Fredrik Malmberg, Anna Eiding.
Mellersta raden: Helene Stureborg, Anna-Carin Ahl, Camilla Romedahl.
Nedre raden: Ulrika Ådén, Cecilia Hofsten, Gunnel Fagius, Petra Marklund.