Kurs på Zoom: Röst och kommunikation – nå ut

Rösten ska vara ett effektivt redskap i din kommunikation. Hur du använder den kan hjälpa eller stjälpa ditt budskap. Din röst ska höras, hålla och varieras så att andra lyssnar och förstår!

Agneta Stolpe är logonom, regissör, sångerska och teamcoach som arbetar med personer och team som vill utveckla sin profession och kommunikativa förmåga.

Det är Agneta Stolpe som via Folkuniversitetet Stockholm erbjuder en onlinekurs med röst och kommunikation i fokus.

Kursinnehåll

Distanskursen är tänkt för den som vill träna sin talröst och bli bättre på att använda den rätt i olika situationer. Inga förkunskaper krävs, bara nyfikenhet och lust att göra din röst hörd. 

  • Varför låter röster så olika? 
  • Hur hänger kropp, andning och röst ihop? 
  • Hur kan jag träna och vårda rösten? 
  • Hur får jag andra att lyssna? 
  • Hur kan rösten varieras? 
  • Hur får jag rösten att höras och hålla? 
  • Hur får jag till bra pauser och betoningar?
  • Hur påverkas rösten av dagsform och känslor?

Kursen pågår tre onsdagar (14/10, 4/11, 18/11) kl 18.00-20.15. Ett fåtal platser finns kvar.
Anmälan görs via den här länken