Intressant föredragskväll om rösten – för eftertitt

Den 9 november 2020 genomfördes via Zoom en lika intressant som uppmärksammad föredragskväll om Rösten under uppväxten.

Tio erfarna logopeder, forskare och musiker beskriver från olika vinklar röstens utveckling; från det ofödda barnets till tonåringens.

Medverkande

Gunnel Fagius (musikpedagog och musiker) och Fredrik Malmberg (professor i kördirigering vid KMH).

Susanne Rydén (preses i Kungl Musikaliska akademien) och Pia Bygdéus (forskningsledare vid Kungl Musikaliska akademien) berättar om satsningen med sjungande barn.

Ulrika Ådén (professor vid KI), beskriver de senaste rönen inom den prenatala forskningen.

Anna-Carin Ahl (studierektor vid SMI) och Cecilia Hofsten (rytmiklärare) kommer att berätta om samspelet med barn och föräldrar i sång och rörelse.

Anita McAllister (logoped och lektor vid KI) beskriver vad barn i förskolan tycker om buller.

Camilla Romedahl och Anna Eiding (röstpedagoger) om hur det är att hjälpa söndersjungna tonåringar.

Petra Marklund (artist och låtskrivare), berättar om åren som tonårssolist.

Helene Stureborg (kördirigent och musiklärare vid Stockholms Musikgymnasium), ger insikter om rösten i ungdomskör.

För videoredigeringen svarar Rebecca Häller.

Programlängd: 1 tim, 55 min.