Världsröstdagen 2020 via Zoom

Idag är den viktigaste dagen på året – Världsröstdagen! I varje fall för det här sällskapet: Styrelsen i Ideella Föreningen World Voice firar såklart med bubbel och hoppas att ni också firar stort. Det får ske på distans den här våren.

Stockholmsevenemanget Rösten under uppväxten kan inte hållas som planerat, den 16 april. Men symposiekvällen kommer – nytt datum för symposiet är den 9 november 2020.

På bilden ses i övre raden fr v Johan Sundberg, Rebecca Häller, Anita McAllister.
Mellersta raden: Åslög Rosén, Andreas Selamtzis, Lena Hellström-Färnlöf.
Undre raden: Ingela Thalén, Greta Wistbacka, Olle Persson.