Flödesfonation på Världsröstdagen

För Världsröstdagen 2020 gjordes det här expertsamtalet om flödesfonation – A Friendly Chat On Flow Phonation.

Något för alla röstnördar. Vi andra får förstummade titta och lyssna.

De tre som samtalar är Johan Sundberg i Stockholm, Filipa Lã i Madrid och Brian Gill i Bloomington, USA.