Kan en sångröst hålla hela livet?

En del röster tappar i kvalitet redan i 50-årsåldern medan andra låter utmärkt långt upp i åldrarna. Ingen vet egentligen varför det är så och vetenskapliga underlag saknas.

Kanske kan ett nytt forskningsprojekt få fram mer kunskap. Det är fackförbundet Symf (Sveriges Yrkesmusikerförbund) och GöteborgsOperan som är initiativtagare tillsammans med Malmö Opera och Kungliga Operan samt forskare vid Lunds universitet som leder projektet.

Belastningar på sångares röster?

Vilka är de faktorer som belastar professionella sångares röster negativt och hur kan man förebygga slitage så att röster håller yrkeslivet ut? Det är några av de frågor som forskarna vill ha svar på.

2014 beslutade regeringen att höja pensionsåldern för sångare, från 52 till 65 år. Att förlora möjligheten till tidigare pensionering ställer nya krav på arbetsmiljö och kunskap om rösters åldrande och har kommit att bli en utmaning för både arbetsgivare, anställda och fackförbund.

Hållbart yrkesliv

– Det är viktigt att skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesliv. Brist på kunskap och forskning om hur man kan förebygga och rehabilitera åldersrelaterade förändringar i rösten och hur vi ska kunna skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesliv har inneburit att sångare idag ofrivilligt behövt lämna branschen, säger Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande i Symf.

God röstmiljö kan vara avgörande

Forskningsprojektet leds från Lunds universitet med stöd av Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. Forskningsledare är Pontus Wiegert, röstläkare och doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper på Lunds universitet.

– Forskningsprojektet förväntas vara av direkt nytta för operasångare och deras arbetsgivare. I ett bredare perspektiv hoppas vi att projektet kan bidra med viktig kunskap även för andra röstberoende yrkesgrupper som skådespelare, musikalartister och inte minst lärare.

– En tredjedel av den totala arbetskraften i Sverige har ett yrke där rösten är det främsta redskapet och en god röstlig arbetsmiljö kan vara avgörande för fortsatt yrkesverksamhet fram till pensionen, säger Pontus Wiegert.