Hälsa, Hjärna, Rösten i Stockholm

16 april

Kulturfyren, Slupskjulsvägen 26 A, Skeppsholmen, Stockholm

 

18.30 – 18.35    Välkommen

18.35 – 18.50    Töres Theorell: Det är hälsosamt att sjunga

18.50 – 19.10     Att sjunga på äldreboenden – Marianne Castegren talar med Johan Sundberg

19.10  – 19.30    Töres Theorell: Var finns språk, musik, röst i hjärnan?

19.30 – 19.50     Per Östberg: Vad heter det nu, igen? Minne, språk och demens

19.50 – 20.10     Mankans hörna: Magnus Nilsson och Louise Hoffsten

20.10 – 20.25     Fruktstund

20.25 – 20.45    Ellika Schalling: Det är ingen som hör vad jag säger! Röstträning vid Parkinsons sjukdom

20.45 – 21.05    Per Alm: Alla vet vad stamning är, utom experterna

21.05 – 21.20    Ann Petrén – En skådespelares reflektioner

21.20 – 21.40    Summering