World-voice-day.org igång för 2018

För första gången sedan den globala samordningen av World Voice Day infördes – som sköttes från Sverige – har nu stafettpinnen överlämnats till Brasilien.

Det var Johan Sundberg som tillsammans med ett antal forskarkolleger vid en europeisk samling i juli 2012 beslutade att det behövdes en internationell koordinering av samtliga aktiviteter i samband med Världsröstdagen (den 16 april varje år).

 

Från Stockholm till São Paulo

Så i januari 2013 började det, med en internationell webbplats – world-voice-day.org. Under fem år hanterades detta från Sverige, med för varje år allt större internationellt genomslag.

Från och med 2018 sköts webbsidan och presentation av samtliga röstliga evenemang kring World Voice Day från Brasilien, under ledning av Mara Behlau, Thays Vaiano och Mauro Andrea i São Paulo.

Webbsidan är igång, den internationella Facebook-sidan är fortfarande vilande.

 

Årets motto

är Make the Choice to Cherish Your Voice. På svenska, ungefärligen: Välj att vårda din röst.

 

Dags att anmäla

Så nu är det dags att anmäla ditt evenemang för den 16 april (eller dagarna däromkring).

Gör det här (i Announce Your Events, till höger på sidan), så blir evenemanget också registrerat på den internationella webbsidan.

Sverige brukar hävda sig bra i den internationella konkurrensen, så vi hoppas att så blir fallet även för 2018 års World Voice Day!