Världsröstdagen, klassisk sång och patent

röstpatent_1926B– Patentbeviljade uppfinningar ska skilja sig väsentligt från varandra, i enlighet med patentlagen (2 §). Denna aspekt av lagen följer i allmänhet även människors röster, eftersom de två stämbanden i vart och ett av våra struphuvuden ser olika ut och svänger i en miljö som varierar från person till person. Rösten kan alltså sägas vara ett inneboende visitkort.

Så inleder Laura Enflo en halsbrytande genomgång av allehanda röstfrämjande patent genom tiderna.

Läs om dessa uppseendeväckande patent här