Sjung nu! Rädda barnsången!

Kunskapsbrist och förändrade sångideal leder till att barn fått svårt att sjunga. Gunnel Fagius, musikpedagog och forskare, har studerat barnsången och startade projektet ”Sjung nu! Rädda barnsången”.

Det utvecklas fler ”brummare” i dag än tidigare. Det är den sorgliga slutsatsen av Gunnel Fagius forskning vid Körcentrum, Uppsala universitet. Med ”brummare” menar hon barn som har svårt att bland annat sjunga unisont. Inte för att de är omusikaliska, utan för att de har svårt med rösten.

Detta presenterades redan 2003 men är fortfarande lika aktuellt.

 

Läs artikeln i Svenska Dagbladet

 

AF_fyrorBarnen på bilden kan dock sjunga utan att brumma. Det är elever i årskurs 4 vid Adolf Fredriks Musikklasser.