Om rösten från mammas mage till tonåren

I Stockholm kommer den Ideella Föreningen World Voice att till Världsröstdagen 2020 anordna ett symposium den 16 april om den unga rösten – Rösten under uppväxten. Med allt från det prenatala stadiet till ungdomskör.


Så här ser det preliminära programmet för kvällen ut (pågår 19.00– 21.30):

Barns sång – för alla barns rätt till sin röst:
Pia Bygdéus, musikpedagog, forskningssekreterare vid Kungliga Musikaliska Akademien, berättar om ett nytt projekt vid KMA.

Prenatal röstupplevelse: 
Professor Hugo Lagercrantz beskriver mera.

Att sjunga med de yngsta: 
Anna-Carin Ahl, SMI, och Cecilia Hofsten, rytmiklärare, berättar om hur de samspelar med barn och föräldrar med sång och rörelse.

Barn i buller: 
Docent Anita McAllister berättar om sin intervjuundersökning vad barn i förskolan tycker om buller.

Målbrottskör: 
Dirigenten Pelle Olofson berättar om sitt arbete med att leda en målbrottskör.

Laga tonårsröster: 
Logoped Camilla Romedahl tillsammans med logoped Anna Eiding talar om sitt arbete att hjälpa söndersjungna tonårsröster till en röst som fungerar för att sjunga i olika genrer.

Tonårig flicksolists erfarenheter: 
En sångerska som fått stort genomslag som tonåring berättar om sina erfarenheter av den rollen.

Rösten i ungdomskör: 
Helen Olofsson, sångpedagog och körledare, berättar om sitt arbete som ledare för en ungdomskör.