Om rösten från mammas mage till tonåren

Det här evenemanget är, på grund av pågående corona-epidemi, flyttat till november 2020.


I Stockholm kommer den Ideella Föreningen World Voice att till Världsröstdagen 2020 anordna ett symposium den 16 april om den unga rösten – Rösten under uppväxten. Med allt från det prenatala stadiet till ungdomskör.

Så här ser programmet för kvällen ut (pågår 18.30– 21.30).
Lokal: Kungasalen, Kungl Musikhögskolan, Valhallavägen 105, Stockholm. Fritt inträde.

Sjungande Barn 
Pia Bygdéus och Susanne Rydén om ett nytt projekt vid Kungl. Musikaliska akademien

Prenatal röstupplevelse 
Professor Ulrika Ådén

Sjunga med de yngsta 
Anna-Carin Ahl och Cecilia Hofsten  om samspel med barn och föräldrar i sång och rörelse

Barn i Buller 
Anita McAllister. Intervju-undersökning om vad barn i förskolan tycker om buller

Målbrottskör
Pelle Olofson berättar om sitt arbete med en målbrottskör

Laga tonårsröster
Camilla Romedahl och Anna Eiding om att hjälpa söndersjungna tonåringar att sjunga i olika genrer

Tonårssolist 
Petra Marklund berättar om sina erfarenheter

Rösten i ungdomskör
Helen Olofsson, sångpedagog och körledare, berättar om sitt arbete som ledare för en ungdomskör.