Moderna sjukdomar – färska diagnoser

Inte så mycket om röst, kanske. Men en synnerligen tydlig översikt av några av dagens sjukdomsfenomen, som kan yttra sig på allehanda sätt.

Google-hypokondri, mobiltumme, wi-fi-bipolär, sms-fraktur etc …

– Diagnoser är barn av sin tid. Diagnoser uppstår, blir moderna och försvinner. Ibland handlar det bara om att byta namn. Lungsot blev tuberkulos, gulsot kallas i dag ikterus och kräfta har blivit hundra olika cancerdiagnoser. Men vissa sjukdomar är faktiskt nya. Här är tio diagnoser, som är garanterat yngre än 20 år. De är bokstavligen barnsjukdomar!

Henrik Widegren, foniater vid Skånes universitetssjukhus – och även krönikör, har gjort den här sammanställningen i Dagens Medicin

 

 

Foto: Petter Arvidson