Lärarens röst viktig för barns förståelse

Forskare vid Lunds universitet har gjort studier som visar att språkförståelsen är bättre hos barn som lyssnar på lärare med en ”normal” röst, jämfört med barn som lyssnar på en lärare med exempelvis hes röst.

klassrum_400Nästan var sjunde lärare har haft problem med rösten i sitt arbete. Var tjugonde har haft så svåra problem att de tvingats stanna hemma från jobbet.

– Det är viktigt att lärarens röst når fram för att öka barnens lärande, inte minst då det i genomsnitt i varje klass finns ett barn med språkstörning och ofta flera barn som har svårt att förstå svenska, säger Birgitta Sahlén, professor i logopedi vid Lunds universitet, som arbetar med barn med hörselskador.

Studier som Birgitta Sahlén och Viveka Lyberg Åhlander med medarbetare inom CCL, Linnémiljön Cognition, Communication and Learning, gjort visar att språkförståelsen var bättre hos de barn som lyssnade på en lärare med en ”normal” röst, jämfört med de barn som lyssnade på en lärare med en hes röst.

Forskarna tror också att barn med språkstörning och hörselskada påverkas mer än andra av lärarens röst. En hes lärarröst kan vara ytterligare en bullerkälla i klassrummet.

– Det finns rätt få studier på hur viktig lärarens röst och talhastighet är för barnets lärande, men våra studier visar att såväl röstkvalitet som taltempo hos läraren påverkar elevens förståelse och upplevelse av situationen.

Birgitta Sahlén påpekar att det är känt att det är många faktorer som spelar en viktig roll vid inlärning, men att det inte räcker med att i lärandemiljön ha god akustik och bra teknisk utrustning för att barn ska lära sig bättre.

– Lärarna själva måste bli bättre på att anpassa sin röst efter rummet och dess akustik. Men för det krävs att de får rätt verktyg, att de får lära sig detta redan under sin utbildning. Idag finns inte något sådant moment på lärarutbildningen. Där kan vi logopeder göra en insats.