Hur jobbigt är det med en hes lärare?

Är det mer ansträngande att lyssna på en hes lärare och påverkas verkligen barns förståelse och lärande?

Svaret är ja! Experimentella studier visar att barn påverkas på olika sätt beroende på deras kongnitiva kapaciteter, kön och eventuell hörselnedsättning.

Det är Viveka Lyberg-Åhlander (bilden t h), K. J. Brännström och Birgitta S. Sahlén som har genomfört studierna och presenterat dem i Frontiers in Psychology. De är alla verksamma vid avdelningen för Logopedi, foniatri och audiologi vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Läs en sammanfattning här ›
(på engelska)