Hennes elevförening firar 70

Dagmar Gustafson (1895-1989) var en av Sveriges ledande sångpedagoger från slutet av 1930-talet till kort före sin död vid 94 års ålder.

Hon räknas som en legendar bland sångpedagoger och hennes anda lever fortfarande genom en synnerligen aktiv elevförening.

Dagmar Gustafson började på Operaskolan som 20-åring. En av hennes sånglärare var Gillis Bratt, sånglärare/läkare, som hade stor betydelse för henne, och i Berlin studerade hon även för Ernst Grenzebach.

Efter Operaskolan fick hon engagemang i Tyskland. I slutet av 1920-talet och början av 30-talet sjöng hon i Kaiserslautern och Berlin. Bland de roller hon sjöng är t ex titelrollen i Madame Butterfly, Leonora i Trubaduren, Mimi i Bohème och Lauretta i Gianni Schicchi.

 

Den 14 april 2018 firar föreningen Dagmar Gustafsons elever 70 år med en eftermiddag som går under rubriken Sångkonst. Förr – Nu – Sedan.

Förr
13.00: Stefan Johansson Hur lät det i forna tider?

13.30: Iwa Sörenson Sångpedagogisk tradition före Dagmar Gustafson

14.00: Olle Persson, sång, och Magnus Svensson, piano

Nu
14.15: Bo Rosenkull om dagens sångar- och sångpedagogutbildning.

14.40: Sven Kristerson om sångkulturen i vår tid illustrerad med delar av hans Galendansaren om Birger Sjöberg

15.10: Fruktstund

Sedan
15.40: Magnus Svensson om sina erfarenheter av att hjälpa framtidens sångare längs vägen från sångelev till solist.

16.05: Gunnel Fagius Sången i förskolan

16.30: Madeleine Jonsson Gille om och med sin avantgardistiska vokalkonst

 

Plats: Stiftelsen för Musikkulturens Främjande, Riddargatan 35, Stockholm

Mer info