En röst blir fyra, fem, sex …

Den japanska sångerskan och kompositören Hatis Noit använder tekniken med för stunden inspelat röstljud och loopar detta för sina framföranden som blir till improviserade kompositioner.

Hon börjar med en improvisation och lägger sedan till ett antal spår av sin röst. Vid framförandet redigerar och styr hon dessa spår – och en komposition uppstår.

Här är ett sex minuter långt exempel när hon framför sin version av Angelus Novus på en ny skiva kallad Illogical Dance.

Det rör sig fritt mellan något som påminner om japansk folkmusik, bulgarisk folksång och gregoriansk sång.

Att hon har en egen, fantastisk röst framgår, också.