Världsröstdagen – i år är körerna i fokus

Den lika trevliga som utvecklande, nyttiga, stärkande och gemenskapsfrämjande körsången kommer i år att uppmärksammas i samband med Världsröstdagen i april 2022. Före covidåren anordnades mer än 700 evenemang i mer än 50 länder. I Stockholm har Ideella Föreningen World Voice årligen initierat och arrangerat evenemang sedan 2013. Syftet är att fästa allmänhetens uppmärksamhet på röstens betydelse i våra […]

Läs mer