Världsröstdagsevenemang

Voice_head_WVD2015-01_2Nu förbereder vi det globala firandet av Världsröstdagen den 16 april!

Hur ser era möjligheter ut att ordna något vokalt evenemang den dagen? Det kan ju vara vad som helst som riktar människors uppmärksamhet på rösten och hur viktig den är i våra liv, både som kommunikationsredskap, vad än vi gör, och som musikinstrument:

  • vokalkonsert
  • opera- eller teaterföreställning
  • körrepetition
  • diktläsning
  • flash mob på allmän plats
  • symposium
  • öppet hus

Bara fantasin sätter gränserna för vad man kan hitta på. Och har evenemanget genomslagskraft i media är det ju alldeles väldigt bra.

 

– Johan Sundberg