Stockholm • Symposium: Rösten – vårt arbetsverktyg

16 april 2016, kl 15.00 – 18.00

Adress: Operahögskolan, Teknikringen 35, Stockholm

Medverkande: Andreas T Olsson, Stefan Johansson, Sten Ternström, Johan Sundberg, Daniel Zangger Borch, Daniel Börtz, Emma Vetter, Katarina Aronsson, Sharon Dyall

15.00 Andreas T Olsson monolog ur Sufflören

15.20 Stefan Johansson Teaterröstens estetik

15.50 Sten Ternström Hur kan man härma något man aldrig hört?

16.10 Johan Sundberg Sångaren, Rösten och Näsan

16.30 paus

16.50 Daniel Zangger Borch Rockröstens estetik

17.10 Daniel Börtz, Emma Vetter, Katarina Aronsson Samtal om operan Medea

17.40 Sharon Dyall Rösten i dubbning

18.00 slut

[iframe src=”https://videoassist.solidtango.com/” width=”100%” height=”500″]