Rösten i arbetet

Det ska vara lätt att att tala = Röstergonomi

Om problem med rösten uppkommer i arbetet är det en arbetsrelaterad röststörning och kan anses vara en arbetssjukdom.

Problemen kan också vara orsakade av en sjukdom som inte är direkt kopplad till yrket. Oavsett orsak är det viktigt att se till att arbetsmiljön är lämplig för rösten – särskilt om kraven på att använda rösten i yrket är stora.

Det är arbetsgivarens ansvar att ta reda på om arbetstagare riskerar att drabbas av problem med rösten i arbetet. En undersökning av förutsättningarna för tal bör vara en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser där en fungerande röst är viktigt.

Checklista

Arbetsmiljöverket har tagit fram en checklista för röstergonomi.
Den finns här som pdf