Stockholm • Med rösten som redskap – konferenstolkens vardag

16 april 2015 – kl 10.00 – 16.00 Med rösten som redskap – konferenstolkens vardag Plats: Stockholms Universitet, Frescati, Unviersitetsvägen 10D, sal D247, Stockholm Medverkande: Lärare och studenter från konferenstolkutbildningen på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet visar och berättar om konferenstolkning. Du är också välkommen att prova tolkning i kabin i vår tolkstudio. Ta […]

Läs mer

Askeryd • Sökandet efter vänskap

16 april 2015 – 15.50 SÖKANDET EFTER VÄNSKAP Plats: Asken, Askeryd Medverkande: AfterSchoolKören och ”Dockteater Speldosan” Mer info: “Dockteater Speldosan” ger föreställningen SÖKANDET EFTER VÄNSKAP, en musikalisk saga med dockor av Margareta och Linnea Ringheim. AfterSchoolKören kommer även att sjunga några sånger själva.   Kontaktperson: Catrin Einar, catrin.einar@svenskakyrkan.se

Läs mer

Krylbo • ”Volund” Workshop och konsert

18 april 2015 – kl 11.00-15.00. Konsert kl 16.00 ”Volund” Workshop och konsert Plats: Humlebackens kulturhus Adress: Bäsinge 19, 775 96 Krylbo Medverkande: Kören “Choralena” från Stockholm. Lena Björk. Spelmän från Avesta. Workshopledare: Lena Björk Mer info: Under workshopen sjunger vi några körsånger från Volund och deltager senare i konserten med dessa tillsammans med “Choralena” och spelmännen. Lena Björk […]

Läs mer

Krylbo • Körstafett

16 april 2015 – hela dagen och kvällen Körstafett på Humlebackens Kulturhus Plats: Humlebackens kulturhus Adress: Bäsinge 19, 775 96 Krylbo Medverkande: Barn-, ungdoms- och vuxenkörer avlöser varandra under dagen och kvällen. World Voice Day har i år utökats till World Voice Week på Humlebackens kulturhus med olika evenemang under veckan. Webbplats: www.humlebackenskulturhus.se Mer info: Fika 40:-. Det […]

Läs mer

Krylbo • Konsert ”Blue Botswana”

19 april 2015 – kl 16.00 ”Blå Congo, Blue Botswana” Plats: Humlebackens kulturhus Adress: Bäsinge 19, 775 96 Krylbo Medverkande: “Blå Congo” från Uppsala. Körsånger från resan i Botswana. Blå Congo är på turné i Dalarna, och konserten ingår i Humlebackens Kulturhus “World Voice Week”. Entré:100:- Fika: 40:- Förköp: sonnback@hotmail.com Webbplats: www.humlebackenskulturhus.se   Kontaktperson: Kerstin Sonnbäck, sonnback@hotmail.com   […]

Läs mer

Stockholm • Öppen repetition med Radiokören

16 april 2015 – kl 15.30 – 18.30 Öppen repetition med Radiokören Plats: Radiohuset Stockholm, Studio 2 Adress: Oxenstiernsgatan 20, Stockholm Medverkande: Radiokören, Olof Bohman, dirigent, och renässansensemblen Serikon Rep inför konsert lördagen den 18 april, ”En konsert för klimatet” med verk av  Gavin Bryars (uruppförande), Giovanni Gabrieli, Jan Sandström, Claudio Monteverdi. De som inte hinner […]

Läs mer

Stockholm • Röstkonst

16 april 2015  –  kl 10.00 – 16.00 Röstkonst  |  Vocal Art Plats: Kulturfyren, Skeppsholmen Slupskjulsvägen 26 A, Stockholm Medverkande: Kristina Lund: Rösten i ledarskapet EwaMaria Roos: Rösten i lyriken Camilla Romedahl: Rösten i röret – om rörfonation Jeremy Carpenter: The singing of English in the classical repertoire Gunnel Assarson: Masterclass in musical Håkan Hagegård: Singers Studio […]

Läs mer

Stockholm • Röstergonomi

16 april 2015 – kl 10.00 Röstergonomi Plats: Södertörns Högskola, Alfred Nobels allé 7, Huddinge Medverkande: Information om röststörningar och röstergonomi från Karolinska Institutets logopedstudenter till lärarstudenter Kontaktperson: Anita McAllister, anita.mcallister@ki.se      

Läs mer