Vallentuna • #läsamera

16 april 2015 – kl 14.15 & 18.00

#läsamera

Adress: Vadavägen 1, Vallentuna

Medverkande:
Petra Valman, operasångerska och logoped
Annika Englund, logoped

Mer info: En inspirationsföreläsningsföreställning om läsning!
Föreläsningen handlar bland annat om språkutveckling genom läsning.
De fyra läsförståelsestrategierna;
förutspå,
ställ frågor,
ta reda på svåra ord & sammanfatta,
gestaltas i var sin operaaria.

Webbplats: www.petravalman.se

 

Kontaktperson: Petra Valman, petra.valman@gmail.com