Skip to main content

Stockholm • Wanted: A Swedish Voice

15 april 2016, kl 12.00 – 13.00 

Plats: Språkparken, E231, Södra huset, Frescati

Fira Världsröstdagen med oss på Språkstudion. Välkomna på lunchseminarium på temat Wanted: A Swedish Voice den 15 april!

Att lära sig svenska är viktigt för nyanlända personer i Sverige. Kan och ska universitetet ta större ansvar i integrationsfrågan genom att erbjuda nya forum för språkinlärning? Hur? Vad kan studenter göra? Diskutera detta med oss på seminariet fredagen den 15 april.

Språkstudion kommer att inleda seminariet med en kort presentation om röst och tal. Därefter kommer studentrepresentanter från Statsvetenskapliga institutionen att presentera det nystartade språkcaféet för asylsökande. Efter presentationen följer en öppen diskussion om informell språkinlärning för nyanlända och asylsökande.

Alla studenter och anställda vid Stockholms universitet är varmt välkomna att delta i diskussionen.

Anmäl dig till info@sprakstudion.su.se senast den 11 april. Medtag egen lunch, vi bjuder på kaffe och te.

Välkomna! Gratis inträde

 

Learning Swedish is crucial for newly arrived persons in Sweden. Could and should the university take greater responsibility in the integration process by offering new forums for language learning? How? What can students do? Come discuss this at our lunch seminar.

Språkstudion will start off the event with a short presentation on voice and speech, with focus on embodying new languages and culture. Thereafter, student representatives from the Department of Political Science will present the newly started language cafe for asylum seekers. This will then be followed by an open discussion on informal language learning for newly arrived and asylum seekers.

All students and staff at Stockholm University interested in participating in the discussion are welcome. Sign up to info@sprakstudion.su.se before April 11. Bring your own lunch, coffee and tea will be served.

Welcome! FREE ADMISSION

Kontakt: info@sprakstudion.su.se