Stockholm • Med rösten som redskap – konferenstolkens vardag

16 april 2015 – kl 10.00 – 16.00

Med rösten som redskap – konferenstolkens vardag

Plats:
Stockholms Universitet, Frescati, Unviersitetsvägen 10D, sal D247, Stockholm

Medverkande:
Lärare och studenter från konferenstolkutbildningen på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet visar och berättar om konferenstolkning. Du är också välkommen att prova tolkning i kabin i vår tolkstudio. Ta tillfället i akt att lära dig mer om detta okända röstyrke!

Mer info: Varje hel timme berättar vi lite om simultantolkning och konferenstolkning, därefter är du välkommen att lyssna på tolkning eller själv prova tolkning i våra kabiner.

Website: www.tolk.su.se
Facebook: www.facebook.com/tolk.su.se

 

Kontaktperson: Viveka Holm, viveka.holm@su.se