Stockholm • Adolf Fredriks kyrkas Ungdomskör – Tävlingskonsert inför resa till Tallinn

15 april 2015 – kl 19.30

Adolf Fredriks kyrkas  Ungdomskör
Tävlingskonsert inför resa till Tallinn

Plats: Adolf Fredriks kyrka, Stockholm

Medverkande:
Adolf Fredriks kyrkas Ungdomskör
Christoffer Holgersson, dirigent

Program:
Snabbt jagar stormen våra år – Sven-Eric Johanson (1919-1997)
Justorum animae – Charles Villiers Stanford (1852-1924)
Ballad of Green Broom – Benjamin Britten (1913-1976)
Salut de la veille des – O Thomas Jennefelt (b. 1954)
In paradisum – Tõnu Kõrvits (b. 1969)
Biegga njunnji – Jan Sandström (b.1954)
The Evening Primrose – Benjamin Britten (1913-1976)
Se, vi gå upp till Jerusalem – Sven-Erik Bäck (1919-1994)
Wo ist ein so herrlich Volk – Johannes Brahms (1833-1897)
Jubilate Deo – Agneta Sköld (b. 1947)

 

Kontaktperson: Christoffer Holgersson, christofferholgersson@gmail.com