Helkväll – körsång, hälsa och integration

Det första av två evenemang i anledning av Världsröstdagen 2022 händer torsdagen den 7 april kl 18.30 – en fullspäckad föredragskväll om körsång på toppen och bredden, om körsång och hälsa, och körsång för integration.

Platsen är SMI (Stockholms Musikpedagogiska Institut), Alfred Nobels väg 15, Campus Flemingsberg i Huddinge. Fri entré.
Hela föredragskvällen kan även ses i en sändning via Zoom:


Kvällens föredrag

– Introduktion – Om kördirigenten Bosse Johansson
Johan Sundberg

– Sjungande barn
Elisabeth Hellström, projektsamordnare, Kungl. Musikaliska Akademien
Om vad som händer i projektet just nu och projektets mål: ett nationellt program för barns sång och barns rätt till sin röst.

– Ett nytt nationellt centrum för ungas sjungande
Magnus Bäcklund, ordf Föreningen Adolf Fredriks Musikklasser:
I januari 2022 startades (med medel från Allmänna arvsfonden) ett projekt med syfte att bidra till ett samhälle med fler sjungande barn och unga. Föreningen Adolf Fredriks Musikklasser tillsammans med flera samarbetspartners gör olika delprojekt med målgrupp från 0-25 år. De unga är med och planerar och styr projektet vars modeller slutligen landar i utvecklingen av ett Körcentrum UNG. 

– Körsång och integration
Charlotte Rider och Marie Bejstam:
Genom Allmänna arvsfondsprojektet Körkraft har körpedagogerna Marie Bejstam och Charlotte Rider under tre år arbetat med Körsång som metod för att nyanlända ska lära sig språket, få ökad språkförståelse, hitta positiva gemenskapsfrämjande sammanhang och en väg in i svenskt kultur- och föreningsliv och därigenom finna nya vänner. Med korta exempel från sitt arbete på Akalla kvinnocenter, med språkintroduktionsklasser på internationella gymnasiet i Uppsala samt från det nationella fortbildningsnätverket för lärare, ledare och musiker kommer de visa på både framgångar, svårigheter, inspi2ration och lärdomar från projektet.

 – Körsång i civilsamhället
Karin Eklundh, förbundsdirektör Sveriges Körförbund;
Behöver vi gemensam sång i civilsamhället, och i så fall varför? Om körsångens värde ur flera perspektiv. Körsång är något vi gör – var med och gör du också!

– Choir singing and the aging brain
Emmi Pentikäinen:
Choir singing is one of the most popular pastime activities among older adults. It is a complex activity for the brain as well as a social and emotional process, with many potential benefits for well-being. In this presentation, Doctoral Researcher Emmi Pentikäinen from the University of Helsinki talks about their findings in the first-ever longitudinal study about the benefits of choir singing on the well-being of older adults and other findings that have accumulated in recent years.

– Glädjekören
Tua Dominique:
Om ett arbete i Frälsningsarméns regi där jag och min man använder sång och musik i våra möten med människor som har en minnessjukdom. Fokus kommer att ligga på mina två körer där också den som är anhörig till någon med en kognitiv diagnos deltar.

– Exploring the sounds of choirs using virtual reality
Sten Ternström och Kajornsak Kittimathaveenan:
Exploring the sounds of choirs is endlessly fascinating. Doing it using virtual reality offers the possibility of systematically controlling the singer’s environment and observing in what way the singer’s performance changes. The experiences of both singers and researchers show that it is worthwhile and also a lot of fun!

– Alla kan sjunga
Rebecca Häller

Bonus:
Pilotfilmen – en dokumentär om Bosse Johansson
Producerad av Margot Lande och Joakim Kempff.