Folkärna/Avesta • Förklädd gud

17 april 2016, kl. 18.00

Lars-Erik Larsson, Hjalmar Gullberg – Förklädd gud

Plats: Folkärna kyrka, Avesta

Medverkande: Sjöviks musiklinjes kör.
Solister: Daniel Hagfeldt och Heléne Thunberg.
Avesta orkesterförening. Dir: Staffan Lindström.

Även ett antal uruppföranden komponerade av Sjövikselever.

Välkomna!