Dialekterna – finns de kvar?

I början av 1900-talet talade de flesta svenskar med något slags dialekt. Folkmål, som kunde variera från socken till socken.

Men hur är det nu, drygt hundra år senare? Tack vare de svenska dialektarkiven och ett stort antal enskilda forskare vet man en hel del om de skilda dialekter som talades runt om i Sverige.

Projektet Swedia 2000 (finansierat av Riksbankens jubileumsfond och genomfört av institutionerna för lingvistik i Lund, Stockholm och Umeå mellan åren 1998–2003) dokumenterade ett antal dialekter som de lät runt 2000-talet.

Klicka och lyssna här